דוגמה לתיק עיזבון בו טיפלתי לאחרונה; נתבקשתי לבצע בדיקת עומק ונתתי חוות דעת

הורים לשמונה ילדים מינו שלושה מילדיהם (בן ושתי בנות) לשמש לאחר מותם כמנהלי העיזבון, וכן מינו את השלושה לשמש כאפוטרופוסים על שתיים מבנותיהם שהיו חסויות עם 100% נכות.

בעיזבון היו כספים, רכוש ועסק חי ומניב.

האח השתלט על ניהול העיזבון ושתי אחיותיו לתפקיד אישרו את כל פעולותיו, מחוסר הבנה בנעשה.

אחת הבנות מבין היורשים הגיעה אלי וסיפרה על חשדות להברחת כספים מהעיזבון על-ידי האח שהיה מנהל העיזבון ואפוטרופוס על החסויות.

הנחיתי את הבת המתלוננת (להלן- "המתלוננת") כיצד עליה לפעול על-מנת שאוכל לבדוק את התיק ולתת לה דוח.

 לצורך קבלת המסמכים והדוחות הכספיים מאת בעל התפקיד:

  1. היא פנתה בדואר רשום עם אישור מסירה ובקשה מבעלי התפקיד את הפרטה והדוחות על מסמכיהם.
  2. משסירבו, היא הגישה בקשה לבית המשפט לענייני משפחה עם העתק למשרד     האפוטרופוס הכללי ונימקה את בקשתה.

בית המשפט נענה לבקשתה של המתלוננת והורה לשלושת האפוטרופוסים למסור לידיה את הדוחות הכספיים שביקשה.  הדוחות הועברו אלי ולאחר בדיקה, אישרתי את חשדותיה של המתלוננת. בחוות דעתי כתבתי, בין השאר, כי האח  האפוטרופוס על אחיותיו, הוציא לכאורה כספים השייכים לאחיותיו החסויות והעלים מהן הכנסות.

המלצתי גם לפסול את הנהלת החשבונות לאחר שנמצאו בה פגמים משמעותיים.

המתלוננת , בסיוע עורך-דין, הגישה בקשה שנתמכה בחוות הדעת שלי לבית המשפט והעניין נדון  עתה בבית המשפט.

בית המשפט טרם מסר את פסק דינו.

על בעלי התפקיד איתם עבדתי לאורך השנים:

את בעלי התפקיד עמם עבדתי לאורך השנים, מנהלי העיזבון והאפוטרופוסים, הכרתי כבעלי מקצוע המכירים היטב את תפקידם, ישרים ועושים הכול לטובתם של היורשים בעיזבונות ולטובתם של החסויים בתיקי אפוטרופסות.

מכולם זכיתי לשיתוף פעולה שממנו נהנו כולם שהרי במשך למעלה מ-20 השנים בהן הוגשו דוחותיהם בצירוף חוות דעתי, לא נפסלו דוחותיהם על-ידי המפקחים של האפוטרופוס כללי.