כיצד נפגעים הנכסים של היורשים בעיזבון ושל חסויים בתיקי אפוטרופסות?

אני סבור כי בניגוד לכוונת המחוקק ליצור מנגנון של פיקוח ושמירה על נכסיהם של היורשים ושל החסויים, דווקא ישנה הרעה משמעותית בפיקוח על הנכסים של היורשים ושל החסויים: ראשית: בעובדה שהמחוקק לא דאג לחייב מינוי של רו"ח מבקר כפי שמקובל בחברות ובעסקים. שנית: בשנים האחרונות הוקטן מאוד שכר הטרחה של אפוטרופוסים ושל מנהלי העיזבון והדבר גרם לכך שבעלי מקצוע ברמה...

דוגמה לתיק עיזבון בו טיפלתי לאחרונה; נתבקשתי לבצע בדיקת עומק ונתתי חוות דעת

הורים לשמונה ילדים מינו שלושה מילדיהם (בן ושתי בנות) לשמש לאחר מותם כמנהלי העיזבון, וכן מינו את השלושה לשמש כאפוטרופוסים על שתיים מבנותיהם שהיו חסויות עם 100% נכות. אחת הבנות מבין היורשים הגיעה אלי וסיפרה על חשדות להברחת כספים מהעיזבון על-ידי האח שהיה מנהל העיזבון ואפוטרופוס על החסויות....

פרשת הילדה דנה סוזאיב (ראה בגוגל וראה עיתון גלובס מיום 9/1/03)

בגיל 8 התייתמה דנה סוזאיב משני הוריה, משבגרה הילדה ובקשה נתונים אותם העבירה לבדיקת אנשי מקצוע, התברר כי האפוטרופוס גנב ממנה 11 מיליון ש"ח....

פרשת ירדנה נילמן (מאתר האפוטרופוס הכללי)

ירדנה נילמן (להלן: "נילמן") שימשה כעורכת דין והייתה הבעלים של חברה לשרותי אפוטרופסות בת"א נילמן מונתה מטעם בתי המשפט לענייני משפחה להיות אפוטרופה של חסויים שהם חולי נפש או לוקים בשכלם או קטינים, ואינם מסוגלים לדאוג לעניינם. לאחר מינוייה של נילמן לאפוטרופה של החסויים, נמסרו לידיה סמכויות נרחבות, לרבות שליטה על רכושם וחשבונות הבנק שלהם. נילמן קיבלה אחריות על הרכוש...

פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עזבון – נתונים סטטיסטיים

​​במהלך שנת העבודה 2011 נפתחו בכלל מחוזות האגף 5,075 תיקי פיקוח על אפוטרופסים. בתקופה זו נסגרו 3,131 תיקי פיקוח על אפוטרופסות. מס‘ תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2011 על 44,817 תיקים. מספר תיקי הפיקוח שנפתחו מהווה עלייה של כ 6%- ביחס לשנת 2010 במהלכה נפתחו 4,803 תיקי פיקוח ועלייה של למעלה מ 16%- בתוך 3 שנים (4,367 תיקי פיקוח...

תחקיר של עיתון הארץ – "3.5 מיליארד שקלים של חסרי ישע"

תחקיר הארץ - 3.5 מיליארד שקלים של חסרי ישע מנוהלים על ידי אפוטרופוסים ללא פיקוח...

חיוב הקרן לטיפול בחסויים בתשלום כספים

בפסק הדין הובעה ביקורת חריפה על התנהלות הקרן, אשר העבירה לידי בת החסויה כספים שהיו אמורים להישמר בנאמנות בקרן מאת: מערכת משפטי פורסם ב: 26 נובמבר 2013 ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א דן בתיק שהחל בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על גופה ורכושה של החסויה. המבקש הינו ב"כ היועמ"ש – משרד הרווחה. הקרן לטיפול בחסויים מונתה ע"י ביהמ"ש לאפוטרופוס על גופה ורכושה של החסויה. במהלך...

מינויי כמומחה על ידי בית המשפט המחוזי

לקריאת פסק הדין בו ממנה אותי בית המשפט המחוזי לחצו כאן פסד סקאל....