פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עזבון – נתונים סטטיסטיים

​​במהלך שנת העבודה 2011 נפתחו בכלל מחוזות האגף 5,075 תיקי פיקוח על אפוטרופסים. בתקופה זו נסגרו 3,131 תיקי פיקוח על אפוטרופסות. מס‘ תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2011 על 44,817 תיקים.

מספר תיקי הפיקוח שנפתחו מהווה עלייה של כ 6%- ביחס לשנת 2010 במהלכה נפתחו 4,803 תיקי פיקוח ועלייה של למעלה מ 16%- בתוך 3 שנים (4,367 תיקי פיקוח שנפתחו במהלך שנת 2008)

PikuachTable1

PikuachPie1

לקריאת ההמשך.