פרשת ירדנה נילמן (מאתר האפוטרופוס הכללי)

2014-07-02_1214

ירדנה נילמן (להלן: "נילמן") שימשה כעורכת דין והייתה הבעלים של חברה לשרותי אפוטרופסות בת"א

נילמן מונתה מטעם בתי המשפט לענייני משפחה להיות אפוטרופה של חסויים שהם חולי נפש או לוקים בשכלם או קטינים, ואינם מסוגלים לדאוג לעניינם. לאחר מינוייה של נילמן לאפוטרופה של החסויים, נמסרו לידיה סמכויות נרחבות, לרבות שליטה על רכושם וחשבונות הבנק שלהם.

נילמן קיבלה אחריות על הרכוש ועל חשבונות הבנק של החסויים, והיה עליה לנהלם בנאמנות ולשמור עליהם.

בין השנים 2006-2008 גנבו נילמן ויהושע שאול ז"ל (בן זוגה דאז), כספים ורכוש בשווי 7,256,377ש, כאשר מדובר על גניבה מ-20 חסויים, תוך זיוף מסמכים.

הזיוף בוצע בנסיבות מחמירות כדי להסוות את מעשי הגניבה של הכספים הרבים שגנבה נילמן, והחומרה מתבטאת גם בכך שמדובר ברכוש שנגנב מחסויים שנילמן מונתה אפוטרופה שלהם, תוך הפרת אמון בצורה בוטה.

בגין נסיבות אלה הורשעה נילמן על פי הודאתה, בעקבות הסדר טיעון ותיקון כתב האישום, בעבירות של גניבה בידי מורשה (ריבוי עבירות), זיוף בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות) ושימוש במסמך מזויף (ריבוי עבירות).

ביום 6.1.11, גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב על נילמן עונש של 7.5 שנות מאסר בפועל החל מיום מעצרה 4.3.10 וכן 18 חודשי מאסר על תנאי שלא תעבור תוך 3 שנים עבירה מסוג העבירות בהן הורשעה בתיק זה.

לקריאת המקור