שאלות ותשובות

חשבונאות משפטית מהי ? / מאת רואה חשבון יוסי כהן ורואה חשבון זוהר אברהם

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

חשבונאות משפטית היא תחום של החשבונאות העוסק באיתור מידע הנחוץ במסגרת בירור משפטי.

החשבונאות המשפטית נולדה מהצורך להשיב לשאלות בתחום המשפט הפלילי או האזרחי הנוגעים לעולם החשבונאי. נראה כי קיימת הקבלה בין מטרת החשבונאות המשפטית והרפואה המשפטית. שני תחומים אלו באים לשפוך אור על נושאים בהם נדרשת מומחיות מבתי המשפט בבואם לפסוק בנושאים אלו. במקרים רבים נעזרים בתי המשפט במינוי מומחה מטעמם. בשונה ממתן חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין, מינוי מומחה מטעם בית המשפט הנו צעד קריטי בכל הליך משפטי. חשיבותו של מינוי מסוג זה נגזרת מכוחו להטות את הדין ולשמש ככלי עזר הכרעתי לשופטים.

סעיף 20 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 מדגיש את חשיבות חוות הדעת ונותן את הסמכות לבתי המשפט לראותה כראייה, באומרו: "בית המשפט רשאי, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה, בכתב, חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה מקצועית". העובדה שחוות דעת המומחה נחשבת לראיה משפטית מצביעה על חשיבות ההחלטה של בחירת המומחה העומדת בפני בית המשפט בדרכו להכרעת הדין. רואי החשבון מכוח הסמכתם נחשבים אמנם למומחים בתחומם, אך בכל הליך משפטי עולה הצורך לבחון את כישוריו המשפטיים של רואה החשבון בבואו לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.

כך למשל, במתן חוות דעת בנושא איזון משאבים בין בני זוג בהיפרדות, על רואה החשבון להיות בקיא בדיני המשפחה. בתביעה בעניין סכסוך כספי, רואה החשבון צריך לשלוט ברזי דיני הראיות. הצורך בידע משלים מתחדד בעיקר בבוררויות ובגישורים, שבהם זרעי המחלוקת בין הצדדים הנם לרוב קשורים לנושאים כספיים וחשבונאיים. עניינים אלו הנם בתחום התמחותו של רואה החשבון, אלא שצריכה להיות התמחות משלימה בהכרת החוק, התקנות, פסקי הדין המרכזיים, הפרוצדורה המשפטית וכדומה.

על אף היותה נשענת על בסיס החשבונאות, החשבונאות המשפטית הנה תחום שבו רואי החשבון נדרשים להתמקצע בסוגיות חשבונאיות ומשפטיות. תחום זה מצריך מהעוסקים בו ניסיון וידע נרחב בכל ההיבט המשפטי של נשוא חוות הדעת.

ביקורת חקירתית-הנה חלק מהחשבונאות המשפטית: רואה החשבון המבצע את הביקורת החקירתית בודק את גישות הצדדים ומבסס אותן על ראיות וכך הוא כותב את חוות דעתו.

עיזבונות ואפוטרופסות – הבקרה של רואה החשבון על הניהול הכספי של עיזבון או אפוטרופסות, גם נכללת בחשבונאות המשפטית. רואה החשבון חייב להכיר את חוק הירושה התשכ"ה-1965, את חוק הכשרות המשפטית, את התקנות, את הנהלים השונים של האפוטרופוס הכללי על מנת לדעת מה מותר ומה אסור בתיקים אלו. בנוסף לכל זאת חייב רואה החשבון להתמחות בביקורת פנימית וחקירתית על מנת שהדוח שלו יהווה ראיה להגשה בבימ"ש.

מה עוד כלול בתחום החשבונאות המשפטית בו אתה מתמחה?
 • בוררות.
 • חוות דעת בסכסוכים כספיים וחשבונאיים (במושג הרחב -"ביקורת חקירתית").
 • חוות דעת על הפעולות הכספיות שנעשו ע"י בעלי תפקיד.
 • איזון משאבים בין בני זוג בהיפרדות.
 • הערכת שווי עסק / חברה.
 • הערכת שווי קריירה.
 • גישור.
הפיקוח על פעולותיהם של אפוטרופסים

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מחוייב כל אפוטרופוס להגיש למשרד האפוטרופוס הכללי, פרטה ודוחות כספיים.
משרד האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים, הוסמך לפקח על פעולותיהם של האפוטרופסים מכוח חוק הכשרות המשפטית (פרק 3).

הפיקוח על פעולותיהם של מנהלי עיזבון

חוק הירושה התשכ"ח – 1965 מסדיר את נושא ירושתו וניהול עזבונו של אדם שנפטר (להלן- חוק הירושה או החוק). החוק קובע את חובות הדיווח של מנהל עיזבון שמונה על-ידי בית המשפט ומסמיך את האפוטרופוס הכללי לפקח על אופן ניהול הרכוש והכספים על-ידי בדיקת הפרטה והדוחות הכספיים אותם צריכים להגיש מנהלי העיזבון.

האם אפשר לקיים עימך פגישת ייעוץ?

בוודאי שאפשר. לפעמים זה חיוני מאוד. לחץ כאן כדי ליצור איתי קשר 

מהו סיוע למנהלי עיזבון ולאפוטרופסים בניהול תיק עיזבון או תיק אפוטרופסות?

מדובר בסיוע מקצועי בעריכתם של דוחות כספיים מורכבים.

מהי חוו"ד על פעולותיו של בעל תפקיד – מנהל עיזבון / אפוטרופוס?

לעתים יורש מבקש לקבל חוות דעת על הפעולות הכספיות והפעולות ברכוש שנעשו על-ידי מנהל העיזבון,
ובאפוטרופסות – המשפחה של החסוי מבקשת לקבל חוות דעת על פעולותיו אלו של אפוטרופוס.

במקרה זה ישולם שכר הטרחה בגין הבדיקה מכספי המזמין. לצורך הבדיקה יהיה צורך להעביר אלי את הפרטה ואת הדוחות הכספיים על מסמכיהם כפי שהוגשו על-ידי בעל התפקיד למשרד האפוטרופוס הכללי. אפשר לקבל דוחות אלו גם ישירות ממשרד האפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת בקשה מתאימה.

מי יוזם את הבדיקה המיוחדת?

בעיזבון:

היורשים זכאים לקבל את הדוחות הכספיים ואת כלל המסמכים המוגשים לאפוטרופוס הכללי ולפנות אלי לביצוע הביקורת.
באפוטרופסות:

בני משפחה יכולים לבקש את הדוחות הכספיים עם המסמכים שהוגשו ולפנות אלי לביצוע הביקורת.

מהן דוגמאות למינויים מטעם ביהמ"ש?
 • בורר.
 • חוות דעת בסכסוכים כספיים וחשבונאיים (במושג הרחב -"ביקורת חקירתית").
 • חוות דעת על הפעולות הכספיות שנעשו ע"י בעלי תפקיד.
 • איזון משאבים בין בני זוג בהיפרדות.
 • הערכת שווי עסק / חברה.
 • הערכת שווי קריירה.
 • גישור.
מהו דוח כספי על פעולות אפוטרופוס?

זה דו"ח כספי תקופתי המוגש למשרד האפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של משרד האפוטרופוס הכללי.

מהו דו"ח כספי עבור מנהל עיזבון?

זה דו"ח כספי תקופתי המוגש למשרד האפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק הירושה התשכ"ה-1965, ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של משרד האפוטרופוס הכללי.

מדוע מומלץ להסתייע בניסיוני הרב?

מהיכרות אישית שלי אני יודע כי המפקחים מטעם האפוטרופוס הכללי הם אנשי מקצוע מעולים ומנוסים. עם זאת, הם עמוסים במספר תיקים כה רב שהם אינם יכולים לבדוק בצורה מעמיקה את כל הדוחות המוגשים להם על-ידי מנהלי העיזבונות – בעלי התפקיד. לאותם מפקחים אין את הזמן לייעץ ואין הם רשאים להמליץ על בעל מקצוע, שידריך מקצועית את בעל התפקיד. בעל התפקיד – מנהל העיזבון או האפוטרופוס, הינו בן-אדם ועלול לטעות. לכן, חשוב כי רו"ח מקצועי יבקר את פעולותיו, ידאג לניהול תקין של כספי העיזבון,  ויקנה שקט נפשי ורגיעה למשפחה וליורשים.